Dorpsvisie Maasbree

STEDENBOUW


Status: Vergunningsaanvraag

Maasbree


Ontwerp voor een stukje herontwikkeling van de dorpskern in Maasbree. Dit naar aanleiding van diverse klachten, reacties en wensen van de bewoners van Maasbree. Dit heeft geleid tot een 5-tal conceptontwerpen die allemaal gebaseerd zijn op een ander probleem die naar voren zijn gekomen na analyse en gesprekken met belanghebbenden.